2024 ஜூலை மாதத்தில் நடைபெறும் பாரிஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு இந்திய மகளிர் அணி தகுதி!

2024 ஜூலை மாதத்தில் நடைபெறும் பாரிஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு இந்திய மகளிர் அணி தகுதி!


கடந்த மாதம் தென்கொரியாவில் பூசான் நகரில் டேபிள் டென்னிஸ் உலக அணிகள் சாம்பியன்ஸ் தொடர் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் பல்வேறு நாடுகள் பங்கேற்கின்றன. இந்த டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி பிரிவு தரவரிசையின் அடிப்படையில் 13ஆவது இடத்தைப் பிடித்தும், இந்திய ஆடவர் பிரிவில் 15 ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

எனவே பாரிஸ் ஒலிம்பிக் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டிக்கு வருகிற ஜூலை 26 முதலாக 11ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளதால் பாரிஸ் ஒலிம்பிக் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டிக்கு இந்தியாவின் சார்பாக இந்திய மகளிர் ,ஆடவர் பிரிவினர் இருவரும் தகுதி பெற்றுள்ளனர். இந்தியாவுக்கு இது ஒரு மைக்கல்லாக அமைந்துள்ளது என்றும், இந்திய டேபிள் டென்னிஸ் வீரரான சரத் கமல்” பாரிஸ் ஒலிம்பிக் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ள இந்திய மகளிர் அணிக்கு வெற்றி பெற வேண்டும் என்று x தளத்தில் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

Related post