மக்களுடன் முதல்வர் திட்டம்

Archive

தமிழகத்தில் ஜூலை 15ஆம் தேதி மக்களுடன் முதல்வர் திட்டம்!

தமிழகத்தில் டிசம்பர் மாதத்தில் 18-ஆம் தேதி கோவை மாநகரில் மக்களுடன் முதல்வர் திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து கடந்த ஐந்து
Read More

மக்களுடன் முதல்வர் திட்டம்- தமிழக அரசு அறிவிப்பு!

தமிழ்நாட்டில் மக்களுடன் முதல்வர் திட்டத்தினை டிசம்பர் 18ஆம் தேதி கோவையில் தமிழக முதலமைச்சர் தொடங்கி வைக்கிறார். அரசின் சேவைகள் மக்களுக்கு
Read More