போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்

Archive

தமிழகத்தில் மார்ச் 3ஆம் தேதி போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடத்தப்படும்!

 தமிழகத்தில் அனைத்து இடங்களிலும் மார்ச் 3ஆம் தேதி போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடத்தப்படும் எனப் பொது சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது.
Read More