போக்குவரத்து காவல்துறை

Archive

தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக ஸ்மார்ட் ஆம்புலன்ஸ் அறிமுகம் !

ஸ்மார்ட் ஆம்புலன்ஸ் அறிமுகம்* தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக ஸ்மார்ட் ஆம்புலன்ஸ்  தொழில்நுட்பம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் போக்குவரத்து காவல்துறையானது சாலை விதிகளில்
Read More