பொன்முடி

Archive

பொறியியல் படிப்பிற்கான. மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு அட்டவணை வெளியீடு !

பொறியியல் படிப்பிற்கான. மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு அட்டவணையை இன்று உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி வெளியிட்டார். தமிழகத்தில் மே மாதம் 12ஆம்
Read More