பொது சுகாதாரத் துறை

Archive

பொதுமக்களுக்கு தடுப்பூசி மருந்துகளை 11 மணிக்குள் போட வேண்டும் -பொது சுகாதாரத் துறை

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் இயங்கி வரும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் நகர்ப்புற சுகாதார நிலையங்களுக்குப் பொது சுகாதாரத்துறை
Read More