பெற்றோர்

Archive

பெற்றோர்களை இழந்து அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்காக ரூபாய் 5 கோடி ஒதுக்கீடு!

அரசு பள்ளிகளில் மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில பெற்றோர்களை இழந்து பயிலும் மாணவர்களுக்காக தமிழக அரசுரூபாய் 5 கோடி
Read More