பூமி

Archive

ஆதித்யா எல்-1 விண்கலம் பூமியின் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு உள்ளதாக இஸ்ரோ தகவல்;

ஆதித்யா எல்-1 விண்கலம் பூமியின் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு உள்ளதாக இஸ்ரோ தகவல்; ஆதித்யா எல் -1 விண்கலம் செப்டம்பர் 2ஆம்
Read More