புதிய மாடல்

Archive

இந்தியாவில் 2027க்குள் ஸ்கோடா நிறுவனத்தின் புதிய மாடல் அறிமுகம் !

இந்தியாவில் 2027 ஆண்டுக்குள் ஸ்கோடா நிறுவனத்தின் உற்பத்தி செய்யும் கார் வகைகளின் புதிய மாடல் அறிமுகப்படுத்த உறுதி செய்துள்ளது. முன்னதாகவே
Read More

இந்தியாவில் அறிமுகம் MC 20 Cielo புதியமாடல்

இந்தியாவில் MC 20cielo புதிய கார் வகைகளின் புதிய மாடல் அறிமுகம் ஆகிறது. இந்த கார் வகைகளின் உற்பத்தி நிறுவனமான
Read More