புகை பிடிப்பதற்காக தனியிடம்

Archive

தமிழகம் முழுவதும் Smoking roomக்குத் தடை – தமிழக அரசு அறிவிப்ப

தமிழகத்தில் இயங்கி வரும் உணவு கூடங்கள், தேநீர் கடைகள் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் புகை பிடிப்பதற்காக தனியிடம் திறக்க தடை
Read More