பிறை

Archive

ரமலான் பண்டிகை கொண்டாட்டத்தின் உற்சாகம்!

ரமலான் இஸ்லாமிய நாள்காட்டியின் 9ஆவது மாதம் கொண்டாடப்படும் பண்டிகை . இப் பண்டிகை பிரார்த்தனை, நோன்பு, பிரதிபலிப்பு, ஈகை ஆகியவற்றை
Read More