பயாலஜி பிரிவு

Archive

தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் புதிய அறிவிப்பு!

12-ஆம் வகுப்பில் பயாலஜி பிரிவு எடுக்காதவர்களும், நீட் தேர்வு எழுத முடியும் என்று தேசிய கொள்கையின் படி தேசிய மருத்துவ
Read More