பணியிடை நீக்கம்

Archive

டாஸ்மார்க் கடைகளில் கூடுதலாக விற்பனை செய்யும் பணியாளர்கள் மீது பணியிடை நீக்கம் !

டாஸ்மார்க் கடைகளில் கூடுதலாக விற்பனை செய்யும் பணியாளர்கள் மீது பணியிடை நீக்கம். நடவடிக்கை தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகத்தின் கீழ்
Read More