பட்டினி தினம்

Archive

தமிழகம் முழுவதும் பட்டினி தினத்தை முன்னிட்டு அன்னதானம்-தமிழக வெற்றிக்கழகம் அறிவிப்பு!

 இந்தியாவில் மே 28ஆம் தேதி பட்டினி தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந் நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் உலகப் பட்டினி தினத்தை முன்னிட்டு
Read More